Phân hủy giáo lý

[+link]

Những mối quan hệ quặp vào nhau
Rồi vụn ra

Nhét giáo lý vào não bộ
Rồi tự phân huỷ

Phản bội cơ thể mình
Tinh thần bạch tạng trần ra nắng
Vô danh tính

Những lớp bột tri thức rắc vào nhau
Bết dính nhờ men vi khuẩn

Mày mò làm bánh mì
Trong một ngày óc trắng vò cơm nắm

LHL 1. 2014