Mộng du

 

Có bông hoa trắng nhỏ
Khẽ đậu lòng bàn tay
Môi ta chưa kịp chạm
Gió đã cuốn đi rồi…

*
Có vì sao rất nhỏ
Khẽ rơi xuống vòm trời
Mắt ta chưa kịp soi
Mây đã giăng kín lối

*
Hai bàn tay che mặt
Ta mộng du trên đồi

LHL – SF 9.2013

Your email address will not be published. Required fields are marked *