Prism


lăn[g] kính lăn[g] trụ

Website

http://www.prism-langkinhlangtru.com

Collaborators

Patricia Nguyen & John Lee

http://www.patricianguyen.info

Exhibited

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – Manzi Art Space, Hanoi, Vietnam – July to Aug 2015

Collaboration Bio

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – is an interactive multi-media video, sound,  photography installation and poetry performance project including a series of artist’s books that explores the relationship between bodies, shifting landscapes, and cultural memory in Vietnam. Through an embodied experience attending to the sense of sight, sound, and tactile navigation, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – offers an experience that challenges the viewer to question the relationship between notions of memory and amnesia, home and displacement, and construction and destruction. Playing with the formation of memory and space through reflective distortions and through audience collaboration, based on the audience’s decision to actively participate or refusal to interact, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – can be considered as a gesture to invite the viewer to experiment with their perceptions of a world that is emerging alongside another world that is possible.

PRISM is made possible by collaboration between a Vietnamese, Vietnamese American, and Korean American artist. Together, each artist offers their own perspective to create a transnational lens on space, time, memory, and culture. Ly Hoang Ly, a performance artist and installation artist, utilizes sound installation, to enliven modes of storytelling by painting shifting soundscapes. In addition, Ly engages the audience into the project as a way to integrate her performance art practice to visualize environmental and cultural changes. Patricia Nguyen, a performance artist and scholar, theorizes the conceptual and performative elements of the project by exploring logics of perception, embodied movement, and cultural memory to rethink issues of development in Vietnam. John Lee, an architect and graphic designer, contribute digital visualizations and architectural design as tactics of spatial intervention. Together, all three artists have created a video & photography installation, poetry performance, and artist’s books for PRISM.

/

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – là một dự án nghệ thuật đa phương tiện mang tính tương tác bao gồm video installation, sound installation, photography installation, poetry performance kèm một sê-ri các artist’s book, nhằm khám phá mối quan hệ giữa cơ thể con người, cảnh quan đã và đang được di dời, và ký ức về văn hoá tại Việt nam. Thông qua kinh nghiệm hiện thân chú trọng vào thị giác, âm thanh, và sự định vị thông qua xúc giác, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – đưa ra một trải nghiệm đòi hỏi người xem đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa những ý niệm về trí nhớ và mất trí nhớ, về chỗ ở và sự di dời chỗ, về xây dựng và phá huỷ. Chơi đùa với sự hình thành ký ức và sự hình thành không gian thông qua những biến dạng có tính phản chiếu cùng sự tham gia trực tiếp – bằng việc tự nguyện hay từ chối tương tác – của người xem, PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – có thể được xem như một cách thức mời người xem trải nghiệm nhận thức của họ về một thế giới xuất hiện cùng lúc bên cạnh một thế giới khả dĩ khác.

PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ – là sự cộng tác giữa một nghệ sỹ Việt Nam, một nghệ sỹ Mỹ gốc Việt, và một nghệ sỹ Mỹ gốc Hàn Quốc. Trong dự án này, mỗi một nghệ sỹ đưa ra nhãn quan của riêng họ để cùng tạo ra ống kính xuyên quốc gia về không gian, thời gian, ký ức, và văn hoá. Ly Hoàng Ly, một nghệ sỹ sắp đặt và trình diễn, dùng sound installation như một phương thức kể chuyện, vẽ nên bức tranh về sự thay đổi của cảnh quan môi trường sống bằng âm thanh. Ly đồng thời gắn kết khán giả qua việc đưa thực hành performance art vào dự án để thị giác hoá những đổi thay văn hoá môi trường.  Patricia Nguyen, một học giả và nghệ sỹ trình diễn, sẽ lý thuyết hoá những yếu tố mang tính khái niệm và biểu hiện bằng cách khám phá những lô-gíc trong nhận thức, hoạt động hiện thân và ký ức văn hoá để hồi nghĩ những vấn đề về sự phát triển ở Việt Nam. John Lee, một kiến trúc sư và nhà thiết kế đồ hoạ, dùng hình ảnh kỹ thuật số và thiết kế kiến trúc như những chiến thuật can thiệp về không gian. Bên cạnh đó, cả ba nghệ sỹ cùng nhau tạo nên một tác phẩm video và photography installation, poetry performance , và một sê-ri artist’s book cho PRISM – lăn[g] kính lăn[g] trụ.

Manzi Art Space – Jul 2015