Lứt

 

Phủ lớp bột lên tay
Nắm chặt mùa đông
Nắm chặt

*

Chiên xù nước mắt
Nhai giòn môi đắng
Nhai giòn

*

Muối mè
Gạo lứt
Tựa vào thành tủ lạnh
Nghĩ về sơn hào hải vị

*

Gạo lứt
Muối mè
Vuốt cơ thể mùa đông
Ướp ngọt môi

*

Tựa vào thành tủ lạnh.
Chỉ có thể cười.

LHL – Chicago 12.2014