PUBLISHED / ĐÃ XUẤT BẢN

0395A.ĐC catalog

Vista Publisher
2020


Published in conjunction with Vietnamese artist Ly Hoàng Ly’s first ever large-scale solo exhibition in Saigon, Vietnam

Tập thơ ‘Quà’

NXB Trẻ
2008


Tập thơ ‘Lô Lô’

NXB Hội Nhà Văn
2005


Tập thơ ‘Cỏ trắng’

NXB Hội Nhà Văn
1999