Một khi cỏ đã tin

 

Người âu yếm nhìn cọng cỏ
bảo Người yêu nó
cọng cỏ tin

*

Người vươn tay ngắt cọng cỏ
bảo Người muốn nó
cọng cỏ tin

*

Người nhấm sương và vị ngái
bảo đây là cọng cỏ Người mơ ước
cọng cỏ tin

*

Người lạnh lùng nhìn cọng cỏ
bảo Người không còn thích nó
cọng cỏ tin

*

Người thả tay vứt cọng cỏ xuống bên đường
bảo Người đã chán nó
cọng cỏ tin

*

nằm bên lề đường
cọng cỏ tin
rằng mình xanh và ngái
mình đẫm sương

*

cọng cỏ tin
rằng mình xanh và ngái
mình đẫm sương

*

cọng cỏ tin
và ngủ thiếp đi

*

trong giấc ngủ
cọng cỏ mơ thấy mình không tin
không tin mình là cọng cỏ
được yêu
được muốn
được mơ ước
được không còn thích
được chán
nhưng cọng cỏ mơ thấy mình tin
tin mình
tin Người.

*

cọng cỏ không thức dậy nữa.

 

LHL – 10.03.2016