Nếu chúng ta cùng thấy

 

Mỗi ngày em viết cho anh một lời

em nhận về một im lặng

 

*

Mỗi ngày anh gửi cho em một im lặng

anh nhận về một lời

 

*

Nếu chúng ta cùng nói

Sẽ chẳng ai nghe ai

Nếu chúng ta cùng viết

Sẽ chẳng ai đọc ai

 

*

Nếu chúng ta cùng im lặng

 

*

Nếu chúng ta cùng im lặng

 

*

Chúng ta sẽ cùng thấy

Những mảnh đất bị cướp

Những áo rách

 

*

Lời của em không thể làm những chiếc áo lành lặn

Sự im lặng của anh sẽ không làm đất được trả về khổ chủ

 

*

Những đứa trẻ nghèo khát học

Chờ chúng ta đến chờ chúng ta nói

 

*

Những đứa trẻ sẽ làm nên sự thay đổi.

 

LHL – 2016