BIOGRAPHY / TIỂU SỬ

Ly Hoàng Ly (birth name: Hoàng Ly)

Ly Hoàng Ly (born in Hanoi, now based in Hochiminh City) is a multidisciplinary artist working across poetry, painting, video, performance art, installation and public art. Ly graduated from the Ho Chi Minh City University of Fine Arts in 1999, received a Fulbright Scholarship in 2011 and earned her MFA at the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), majoring in Sculpture in 2013. She spent a year from 2013 to 2014 interning at the Joan Flasch Artists’ Book Collection, The School of the Art Institute of Chicago (JFABC, SAIC). She also works as a book editor of Youth Publishing House in Ho Chi Minh City since 2000. Ly is the first woman visual artist in Vietnam doing performance art and poetry performance. Her installations incorporate a level of performance or activation between subjects and objects that unlock sensual affects in the human-materiality nexus.

Ly’s previous works make bodily references to women’s cultural experiences of maternity and ministrations as well as highlight human emotions and our relationship to place and nature. Since 2011, Ly has explored the relationship of freedom and surveillance, inherited trauma, the ephemeral materiality of memory, the dislocation and the importance of community and human connection, the association of the loss of nature and human mortality. Her art raises questions about the general human conditions, the critical states of society, and our shared issues of migration and immigration. It speaks not only on a personal level, but also on a global scale: of (mis)understandings and (mis)placement, of (trans)forming identity and being rootless, of adaptation and acceptance, of division and union, and of being human.

Ly Hoàng Ly has exhibited widely in and outside of Vietnam such as ‘The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT9)’ at Queensland Art Gallery /Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia (2018); ‘APT Selection’ at Centro Cultural La Moneda, Santiago, Chile (2019); ‘Blood, Sweat and Tears’ – START 2017 (Saatchi Gallery, London, UK, 2017); ‘Zonas Grises – Grey Zones’ (Museo de Antioquia,Colombia, 2016-2017).

In 2019, Ly’s public art and documentary film is presented at the exhibition ‘Bruise: Art Action and Ecology’ (RMIT Gallery, Melbourne, Australia).

2017 sees Ly Hoàng Ly open her largest solo exhibition in Vietnam at The Factory Contemporary Arts Centre (Ho Chi Minh City).

In 2016, Ly Hoàng Ly participated in two of the most distinguished exhibitions of the year in Vietnam: ‘Open door – Art through the 30 years of Renovation (1986-2016)’ and ‘Vietnam Eye’ (Hanoi, Vietnam).

In 2015 and 2016, “memory versus memory” – the ongoing project that Ly Hoàng Ly collaborates with Dr. Patricia Nguyễn was presented at Museum of Contemporary Art Chicago, Chicago (2016); Links Hall, Chicago (2016); Museum of Memory and Human Rights, Santiago, Chile (2015); Quadrenniel 2015, Prague, and at Defibrillator, Chicago (2015)

In 2014 and 2020, Ly Hoàng Ly’s ongoing project ‘Faithfully Flat’ – in collaboration with mathematician, Dr. Ngô Bảo Châu was exhibited at Vietnam Institute for Advanced study in Mathematics, Hanoi, Vietnam; Joan Flasch Artist Books Collection, SAIC, Chicago; at North Branch Projects, Chicago, USA (2014), and at Mot+++, HCMC, Vietnam (2020).

Other prominent exhibitions Ly Hoàng Ly participated are ‘People vs. Space’ (Richard Gray Gallery, Chicago, USA, 2012); ‘Connect: Art Scene Vietnam’ (ifa Gallery, Berlin & Stuttgart, Germany, 2009), ‘Transpop: Korea Vietnam Remix’ (Arko Art Center, Seoul, Korea; Yerba Buena Center For The Arts, San Francisco, USA; and Sàn Art, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007); ‘Identities vs. Globalisation’ (National Gallery, Bangkok; Chiang Mai University Art Museum, Thailand; and Dahlem Museum, Berlin, Germany, 2004), Busan Biennale 2002 (Busan, Korea).

Ly got national prestigious awards for her poetry. Her poems have been translated into English, Korean, Chinese and French and published in several Poetry Anthologies and Magazines in America, Korea, Taiwan and France.

*

Ly Hoàng Ly (sinh năm 1975 tại Hà Nội, hiện sinh sống tại Tp. HCM), là một nghệ sỹ thị giác thực hành với đa dạng chất liệu, từ hội hoạ, thi ca, video, tới nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật công cộng. Ly tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Tp. HCM năm 1999, được trao tặng học bổng Fulbright của chính phủ Mỹ vào năm 2011, hoàn thành bằng Thạc sỹ tại Học viện Nghệ thuật Chicago (The School of the Art Institute of Chicago – SAIC, Mỹ) năm 2013, khoa Điêu khắc với cách tiếp cận nghệ thuật liên ngành. Ly thực tập một năm từ năm 2013 đến 2014 tại Joan Flasch Artists’ Book Collection, SAIC. Chị có 20 năm làm biên tập viên của Nhà xuất bản Trẻ (2000-2020). Ly là nữ nghệ sỹ thị giác đầu tiên ở Việt Nam thực hành nghệ thuật trình diễn và trình diễn thơ. Chị đem ý niệm và chu trình của nghệ thuật trình diễn vào các tác phẩm sắp đặt (installation), biến nghệ thuật trình diễn thành chất liệu và phương tiện tạo thành tác phẩm sắp đặt. Các tác phẩm sắp đặt của chị cũng kết hợp sự kích hoạt giữa các chủ thể và các vật thể, từ đó bung mở những hiệu ứng/tác động về cảm giác trong mối liên kết giữa con người và vật chất/vật liệu.

Các tác phẩm trước đây của Ly đề cập đến trải nghiệm văn hóa của phụ nữ, về tình mẫu tử và sự quán xuyến, cũng như đề cao cảm xúc của con người và mối quan hệ của chúng ta đối với nơi chốn và thiên nhiên. Kể từ năm 2011, Ly đã khám phá mối quan hệ của tự do và giám sát, chấn thương tâm lý di truyền, vật chất phù du của trí nhớ, sự dịch chuyển lạc chốn và tầm quan trọng của mối liên hệ giữa cộng đồng và con người, mối liên hệ trong việc mất mát của thiên nhiên và cái chết của con người.

Nghệ thuật của chị đặt ra câu hỏi về các điều kiện và tình trạng chung của loài người, các trạng thái mang tính cấp bách của xã hội, và các vấn đề về di cư và nhập cư mà con người chúng ta đều cùng trải qua. Nó không chỉ đề cập ở cấp độ cá nhân, mà còn ở quy mô toàn cầu: về sự hiểu (nhầm), về sự định chỗ (nhầm), về sự hình thành (biến đổi) căn tính và trở nên mất gốc, về tính thích ứng và khả năng chấp nhận, về sự chia rẽ và tính đoàn kết, và về những gì khiến ta là-con-người.

Một số triển lãm tiêu biểu của Ly Hoàng Ly: ‘The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT9)’ tại Queensland Art Gallery /Gallery of Modern Art, Brisbane, Australia (2018); ‘APT Selection’ tại Centro Cultural La Moneda, Santiago, Chi Lê (2019); ‘’ (Museo de Antioquia,Colombia, 2016-2017). ‘Máu, Mồ Hôi và Nước mắt – Blood, Sweat and Tears’ – START 2017 (Saatchi Gallery, London, Anh quốc, 2017), ‘Vùng Xám – Zonas Grises – Grey Zones’ (Bảo tàng Antioquia, Colombia, 2016-2017).

Năm 2019, tác phẩm nghệ thuật công cộng của Ly và phim tài liệu về tác phẩm nghệ thuật trình diễn 5 kênh của chị có mặt trong triển lãm ‘Vết Bầm – Hành vi Nghệ thuật và Sinh thái: Bruise: Art Action and Ecology’ (RMIT Gallery, Melbourne, Australia).

Năm 2017, Ly Hoàng Ly có cuộc triển lãm cá nhân lớn nhất của mình tại Việt Nam, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory (Tp. HCM).

Năm 2016, Ly có mặt trong hai triển lãm quan trọng tại Việt Nam: ‘Mở cửa – Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới (1986-2016)’, (Hà Nội) và ‘Vietnam Eye: Nghệ thuật đương đại Việt Nam’, (Hà Nội).

Năm 2015 và 2016, “memory versus memory – ký ức đối kháng ký ức” – một dự án tiếp diễn mà Ly Hoàng Ly cộng tác với Tiến sỹ/nghệ sỹ trình diễn Patricia Nguyễn đã được giới thiệu tại Museum of Contemporary Art Chicago, Chicago (2016); Links Hall, Chicago (2016); Museum of Memory and Human Rights, Santiago, Chile (2015); Quadrenniel 2015, Prague, và tại Defibrillator, Chicago (2015).

Năm 2014 và 2020, dự án tiếp diễn ‘Faithfully Flat – Phẳng Chung Thuỷ’ của Ly Hoàng Ly, cộng tác với giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu đã trưng bày tại Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, Hà Nội, Việt nam; Joan Flasch Artist Books Collection, SAIC, Chicago; tại North Branch Projects, Chicago, Hoa Kỳ (2014); và tại Mot+++, Tp.HCM, Việt Nam (2020).

Một số triển lãm tiêu biểu khác: ‘People vs. Space – Con người đối với Không Gian’ (Richard Gray Gallery, Chicago, Hoa Kỳ, 2012); ‘Connect: Art Scene Vietnam’ (ifa Gallery, Berlin & Stuttgart, Đức, 2009), ‘Transpop: Korea Vietnam Remix’ (Arko Art Center, Seoul, Hàn quốc; Yerba Buena Center For The Arts, San Francisco, Hoa Kỳ; và Sàn Art, tp. HCM, Việt Nam, 2007); ‘Căn cước thay đổi – Changing Identity’ (Bảo tàng Nghệ thuật Đại học Mills, Oakland, USA, 2007); ‘Căn tính đối kháng với Toàn cầu hoá – Identities vs. Globalisation’ (National Gallery, Bangkok; Chiang Mai University Art Museum, Thái Lan; và Dahlem Museum, Berlin, Germany, 2004), Busan Biennale 2002 (Busan, Hàn Quốc).

Ly nhận được một số giải thưởng thơ uy tín trong nước. Thơ Ly viết được dịch ra tiếng Anh, Hàn Quốc, Pháp, Trung Hoa, và có mặt trong một số tuyển tập thơ và tạp chí thơ của Việt nam, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Pháp.