2023 – Poems of the sky – An open studio by Ly Hoàng Ly / Những vần thơ của trời – Ly Hoàng Ly mở xưởng

Exhibition date: 20 September 2023 – 02 December 2023
Venue: Sàn Art

“Trees are poems the earth writes upon the sky, we fell them down and turn them into paper, that we may record our emptiness.”

― Kahlil Gibran

Ly Hoàng Ly and Sàn Art heartily invite you to an open studio whose title draws inspiration from a poem of Gibran in “Sand and Foam” to explore the artist’s partially unfinished, partially fulfilled space of imagination. Originating from the performance “Hugging trees – Hugging your loved ones – Hugging yourself” at the Plum Village, France in 2015, Ly Hoàng Ly carries on exploring the relations among different bodies as artistic material and the dynamic between internal drives and external forces.

As an artist adept in various materials, transformations of the external world, and micro changes in the inner soul, in this open studio, Ly presents her artwork-in-progress as a lingering meditation practice since 2018. Coming here, the audience is asked to observe, and then interrogate the static and dynamic in performance art, the individuality and collectivity in public art, and the formation, participation, and contribution of factors that seem random and trivial, yet carefully calculated: time, location, body, audience – to position the artist’s presence in her work. Coming here, the audience is invited for a conceptual dialogue to explore the possibilities of different utilisations of the interior and exterior space of the artworks; the materials and their effects on our sensation. Thus, the artist and the audience together reflect and challenge, abolish and consolidate, forgetting and searching … to figure out these connections between humans with natural beings, between our inner self with the beauty, ugliness, and inbetweenness of the surrounding world.

*

“Cây là những vần thơ đất viết lên trời, chúng ta đốn chúng xuống và biến chúng thành giấy, chỉ để ghi lại sự trống rỗng của mình.”
― Kahlil Gibran

Lấy cảm hứng từ câu chữ của Gibran trong “Sand and Foam” để đặt tên cho phiên mở xưởng, Ly Hoàng Ly và Sàn Art thân mời khán giả cùng khám phá căn phòng của nghệ sĩ đang hé mở, nửa dang dở, nửa đong đầy. Những ý tưởng được khởi nguồn từ trình diễn “Ôm cây – Ôm người ta yêu thương – Ôm chính mình” tại Làng Mai, Pháp vào năm 2015, Ly Hoàng Ly đã tiếp nối sự khám phá về những mối quan hệ giữa các cơ thể như một chất liệu nghệ thuật, sự tương quan giữa sức bật nội thân và ảnh hưởng ngoại vi.

Là một nghệ sĩ thực hành với nhiều chất liệu, nhạy bén với những chuyển động bên ngoài cũng như sự thay đổi nhỏ nhất từ nội tại, phiên mở xưởng lần này trưng bày quá trình làm tác phẩm, như một bài tập thiền định kéo dài, của Ly từ năm 2018 đến bây giờ. Ở đây, là sự quan sát và sau đó là, đặt ra các câu hỏi về tính tĩnh-động trong nghệ thuật trình diễn, tính chất cá nhân xen lẫn yếu tố cộng đồng trong nghệ thuật công cộng, sự tạo thành, tham gia và bổ trợ lẫn nhau giữa những yếu tố được tính toán cẩn thận nhưng vẫn có vẻ như ngẫu hứng đến phù du: thời điểm, không gian, cơ thể, khán giả – để tạo nên sự hiện diện của nghệ sĩ trong tác phẩm của mình. Ở đây, khán giả được mời vào những đối thoại mang tính ý niệm, khám phá các khả năng sử dụng không gian bên trong và ngoài tác phẩm, đặt câu hỏi về chất liệu và tác động chúng mang lại trên các giác quan của người xem. Từ đó, cả người làm lẫn người xem soi chiếu và phản biện, đục đẽo và bồi đắp, quên lãng và tìm tòi … ra những mối quan hệ giữa cơ thể con người và cây và cỏ, giữa cái đẹp – cái xấu, cái ở giữa bên trong bản thân và ở chung quanh mình.