Honey Honey Honey or The Fragments of Trust

Year: 2016
Medium: Sculpture – 14000 x 10000 x 10000 cm
Venue: 
A. Farm international art residency – District 12, HCMC, VN – May 2018 
NAF Residency | Post in NAF
EMASI school Nam Long Campus – District 7, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017

emasi | vietnamnews | vietnamnet | vietcetera | nguoidothi | viettimes

Started in 2015 by the visual artist Ly Hoang Ly, this project is the journey of the artist’s research and exploration on how the structure of the contemporary society works, on what people expect and desire in their lives, on the ideals that people hold, on their own illusions and their own disappointments, on the real and the fake, on building the infrastructure (or structure-making) and structure-breaking, on the trust that individuals carry in what they believe they already know and what is left un-known, and on what people are told along with what they witness or experience.

Honey is ‘Mật’ in Vietnamese and has 3 meanings: the first meaning is honey or sweetness, the second meaning is bile, proverbial for its bitterness, and the third one is top secret or confidential.

The artist is fascinated in turning up and down, flipping right and left all of these meanings and concepts of ‘Mật’, breaking them into pieces and then using all fragments, conceptually and structurally, to build a shape out of them with the manners of sculptural public art, paintings, and film. This gesture is to create a visual world which relates to the post-factual society we are living in, we get benefits from and then digest it while we interact with both regular and irregular mechanisms in this kind of society.

The ongoing project Honey Honey Honey or The Fragments of Trust have been realizing with the collaboration in chemistry of the chemist Dao Thanh Hai, Ph.D., Princeton University. The public art itself is realized with the supervisor in construction from the architect Hồ Đình Chiêu, The Five & Partners Company. (Text courtesy of the artist)

The sculpture can be found in Ho Chi Minh City, Vietnam, where it was first installed at A. Farm international art residency in District 12, in May 2018. In July 2019 it moved to the EMASI school Nam Long Campus in District 7.

*

‘Mật Mật Mật hay Những Phân Mảnh của Niềm Tin’

Năm: 2016
Medium: Điêu khắc – 14000 x 10000 x 10000 cm

Mật Mật Mật hay Những Phân Mảnh của Niềm Tin hoàn thành năm 2016, gồm giới hạn 3 phiên bản và 1 phiên bản nghệ sỹ – là tác phẩm nghệ thuật công cộng thuộc dự án cùng tên, đa phương tiện, bắt đầu từ 2015. Dự án là quá trình nghiên cứu tìm hiểu của nghệ sỹ Ly Hoàng Ly về cách xã hội ngày nay vận hành, về mong ước, về lý tưởng, ảo vọng, thất vọng, về thật và giả, xây đắp nền tảng và phá vỡ cơ cấu, về niềm tin ngự trị trong mỗi người vào những điều tưởng đã biết và về những điều chưa biết, vào những điều được nghe kể và những điều mình nhìn thấy.

Trong tiếng Việt, Mật có 3 nghĩa: Mật là mật ong hay ngọt ngào. Mật là chất dịch trong cơ thể người, có vị đắng. Và Mật là bảo mật, tối mật.

Nghệ sỹ muốn xới tung các ngõ ngách của Mật và dùng các phân mảnh về hình và ý niệm của chúng để cấu trúc chúng thành một hình dạng thể thức qua điêu khắc, phim và tranh vẽ, hòng tạo nên một thế giới thị giác tương ứng với cái xã hội mà chúng ta đang sống, hưởng thụ và tiêu hóa chúng, và tương tác với sự vận hành có quy tắc cũng như bất quy tắc của xã hội.

Dự án Mật Mật Mật hay những Phân Mảnh của Niềm Tin được thực hiện với sự hợp tác hỗ trợ về phần hóa học của nhà hóa học, Tiến sỹ Đào Thanh Hải, Đại học Princeton, Hoa Kỳ. Riêng tác phẩm điêu khắc công cộng được thực hiện với cố vấn kết cấu từ Kiến trúc sư Hồ Đình Chiêu, công ty The Five & Partners. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Điêu khắc được đặt ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ban đầu, nó là một phần trong không gian lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm ở Quận 12, trong tháng Năm 2018. Vào tháng Bảy 2019, tác phẩm được chuyển đến khuôn viên Nam Long của trường EMASI ở Quận 7.