Mất khăn

 

Mỗi lần ốm, một chiếc khăn lại mất
Rơi khỏi cổ từ lúc nào, không hay biết
kỷ niệm
bỏ mình
bay đi

*

Gió thổi thốc từ sau
Gió hất bạt từ trước
Bên hông gió xoắn vụt
Mỗi lần ốm
Cửa ngõ toang

*

Gió lấy đi kỷ vật
ngơ ngẩn ngơ giữa đường

*

Đã bao lần
Tay vụt che cổ trống
Đâu rồi, hơi ấm?

*

Kỷ vật tan gió
Người tan chân trời
mây
bay

*

Mỗi lần ốm, một chiếc khăn lại mất
Mỗi lần ốm, trời thêm một áng mây.

LHL – 20.02.2014