About 0395A.ĐC project

The on-going project ‘0395A.ĐC’ of Ly Hoàng Ly is a multimedia, collaged body of work showcasing the artist’s ongoing inquiry into the epic story and continuous struggle of human (im)migration, whilst highlighting the contested nature of the memorisation, documentation and circulation of history

*

Dự án tiếp diễn của Ly Hoàng Ly, mang tựa ‘0395A.ĐC’ là bộ tác phẩm collage cả về chất liệu và tư tưởng, trưng bày những tìm tòi, chất vấn chưa hồi kết của nghệ sĩ về bản trường ca di-nhập cư của loài người, đồng thời suy tư về bản chất của việc ghi nhớ, tư liệu hoá và lưu hành lịch sử….

2022 – THE DREAMER: HETEROTOPIA, TABULA RASA, NOBLE SILENCE

2017 – '0395A.ĐC' - A SOLO EXHIBITION BY LY HOÀNG LY