Tôi tin

 

Nghe trọn tiếng mưa khi lòng gắt nhất

cay xè mắt

Trong bóng tối

Người ấy ném đồng xu duy nhất

Vào thau nước trước mặt

 

*

Tiếng xu keng lạnh toát

 

*

Tôi tin đồng xu đã ướt

Tôi tin nước giờ rất tanh

 

*

Một chớp đỏ

 

*

Đã ai nhìn thấy mưa máu chưa?

Mưa máu không rào rào

Chỉ rơi đúng một giọt

 

*

Trong bóng đêm cay xè

Nghe trọn một tiếng mưa

 

*

Tôi tin người ấy ném máu mình.

 

LHL – 18.5.2010