Cõi

 

Sáng nay nhìn 3 cô gái

4 chàng trai

 

*

Nhà ngói đỏ

Chen nhà ngói xanh

 

*

Cứ nghe thấy khúc sáo luyến láy

Mắt hình con thuyền trôi

Miệng hình nấm mộ hoa đỏ

 

*

Nấm mộ chôn những câu nói nhói tim nhau

Thuyền chở những ánh nhìn dao

 

*

Tiếng sáo ươm xanh mộ

Nâng thuyền ra biển khơi

 

*

Trên lối du dương

gặp 3 tiên nữ

4 tiên ông

Tuổi 17 trắng tinh như cước

 

*

Ẩn mình trong tiếng sáo

Luồn qua mắt qua môi các vị tiên

Cảm thấu mình là người phàm

 

*

người phàm quấn quít cùng tiên

lúc trĩu nặng lúc mông lung

ống sáo khô se điệu bồng bềnh

ngói đỏ ngói xanh rập rờn

mộ là thuyền thuyền là mộ

đất mủn thành nước biển phơi đáy cát

 

*

người phàm quấn quít cùng tiên

nhà mênh mang

 

LHL – 22.06.2010

Your email address will not be published. Required fields are marked *