Nghệ sỹ thị giác Ly Hoàng Ly: Và một ẩn dụ về hồi sinh…

Hiền Hòa – Tuổi Trẻ Cuối Tuần

[+link]

Trong địa hạt thơ cũng như nghệ thuật thị giác, hơn 20 năm qua, Ly Hoàng Ly theo đuổi việc bắc nhịp cầu giữa quá khứ và hiện thời. Triển lãm đa phương tiện Thuyền nhà thuyền, thuộc giai đoạn 3 dự án đang tiếp diễn 0395A.ĐC của cô tiếp tục nối nhịp cầu đó. 

Tác phẩm Thuyền nhà thuyền là khối thép nặng hơn 21 tấn, được cấu thành từ 12 khối kỷ hà, cao 3,8m, rộng 6,9m và dài 7,2m. Ly nói về ý tưởng “…kết nối ta với quá khứ và hiện tại, với cái được ghi nhớ và cái bị lãng quên, với điều ta tỏ tường và điều ta chưa biết”…

link: Và một ẩn dụ về hồi sinh…