Các công trình nghệ thuật công cộng nổi tiếng thế giới

báo Người Đô Thị

[+link]

Con người hiện đại sống trong những môi trường biến đổi nhanh chóng, bên cạnh những thiết bị liên lạc (iPhone, iPad, máy tính, truyền hình…) cũng luôn được cập nhập nhanh chóng. Sự tương tác và quan hệ giữa con người với nhau, do đó cũng biến chuyển; tuy nhiên, có một thói quen hành vi chưa bao giờ thay đổi: nhu cầu được giao lưu, tụ tập ở những khu vực công cộng, những nơi là của chung.

Việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở nơi công cộng là một chất xúc tác quan trọng trong việc tạo ra những tương tác xã hội có ý nghĩa, mang đến những chia sẻ thú vị, giúp con người chất vấn, phản ánh bản thân cũng như môi trường xung quanh.

Các tác phẩm nghệ thuật công cộng được làm từ chất liệu khác nhau, kích cỡ khác nhau, hình khối khác nhau – điều này thể hiện tính đa dạng về tính mỹ thuật cũng như phương pháp tiếp cận, sáng tác nghệ thuật công cộng. Đặc điểm chung của tác phẩm nghệ thuật công cộng là: chúng sử dụng và biến đổi các không gian đơn thuần, có sẵn, để tạo ra những trải nghiệm mới (có tính nghệ thuật, tương tác, chất vấn) cho người dân sử dụng không gian đó; từ đó kích hoạt các đối thoại dân sự, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa – nghệ thuật của người dân, xây dựng cũng như củng cố căn tính chung của cộng đồng và mối liên kết, sự chia sẻ giữa các cá thể của cộng đồng đó.