boat home boat – thuyền nhà thuyền

‘boat home boat’

2017 – on going
steel SS400
7.2m(l) x 6.9m(w) x 3.8m(h)
ed. 3 + 1 AP / ed. 1 of 3 is donated to the public of Vietnam

exhibited

+ A Solo Exhibition by Ly Hoàng Ly – THE FACTORY Contemporary Arts Centre, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017 [+link]


21 tons in weight, 7.2 meter in length, 6.9 meter in width and 3.8 meter in height; built with 12 intricately designed steel configurations, with a boat-shaped structure at the top, a house-shaped structure at the bottom, and a connecting platform in-between – this radiating structure dominating the gallery space bears with it all the conceptual thinking and philosophies that lie at the foundation of the entire exhibition. It is here that everything comes to an end, or in fact – turns to a different chapter, as where once Ly Hoàng Ly was in the process of deconstructing and examining details, she is now in the mode of accumulating, manifesting, escalating and circulating, for this work is envisioned to be installed permanently in an outdoor public space.

For Ly Hoàng Ly, it is the public that is the destination of ‘boat home boat’, for when they enter the art, it is the viewer that activates and turns the art into a lived space. That moment of contemplating, imagining, questioning, and conversing – that is the ‘work’. When an artwork moves beyond static physicality and becomes a space for community; when memories of the not-yet-recognised enter public consciousness; when the individual narrative is put in conversation with the grand, and when the story of one turns into the story of (many) ones – that is when we can start re-imagining our history and how it has been shaped, to look forward to how me might live (better) with things to come.

Bill Nguyễn

*

‘thuyền nhà thuyền’

2017 – vẫn tiếp tục
thép SS400
7.2m(d) x 6.9m(r) x 3.8(c)
3 phiên bản + 1 bản nghệ sĩ phiên bản 1 dành tặng công chúng Việt Nam


Được cấu thành từ 12 khối thép có thiết kế tinh vi, tổng trọng lượng 21 tấn; với chiều dài 7m2, chiều rộng 6m9, chiều cao 3m8; ở giữa là không gian kết nối, trên đỉnh là cấu trúc mang dáng hình con thuyền, trụ đáy là cấu trúc mang dáng hình ngôi nhà – tác phẩm đang soi rọi khắp không gian này mang trong mình toàn bộ suy tư ý niệm và nền tảng triết lý của cả triển lãm. Được hiện thực hoá với tầm nhìn và chủ đích là trưng bày vĩnh cửu ngoài trời và mang chức năng của một điêu khắc nghệ thuật công cộng, chính tại đây – tất cả khép lại, mà thực ra, là chuyển sang một chương mới. Chính tại đây – nơi mà trước đó Ly Hoàng Ly giải cấu trúc và phẫu tách tổng thể thành chi tiết – thì giờ, trở thành điểm kết tụ, được biểu lộ, được khuếch đại và được lưu chuyển không ngừng.

Với Ly Hoàng Ly, công chúng chính là điểm đến của tác phẩm điêu khắc trên tinh thần nghệ thuật công cộng này, bởi chỉ khi họ bước chân vào tác phẩm, thì tác phẩm mới được kích hoạt và biến chuyển thành một không gian mang hơi thở sự sống. Khoảnh khắc người xem suy tư, tưởng tượng, chất vấn, thảo luận – đó mới là ‘tác phẩm’. Chỉ khi nghệ thuật vượt qua ranh giới tĩnh mịch của vật chất và trở thành một không gian sống cùng cộng đồng; chỉ khi kí ức của những gì chưa-được-tri-nhận bước vào tâm thức công chúng; chỉ khi trần thuật cá nhân được đưa vào đối thoại với đại tự sự; và chỉ khi câu chuyện của một (người) trở thành câu chuyện của nhiều (người), thì khi đó ta mới có thể bắt đầu tái hình dung về lịch sử và lề thói kiến tạo nó; và từ đó, mường tượng rõ hơn về cách thức ta có thể sống (tốt hơn) với những gì sắp tiến tới.

Bill Nguyễn