‘Art in Public: A to Z’

[+link]


Diễn giả | Speakers: Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Thế Thanh, Ly Hoàng Ly và Đỗ Minh Tâm – đại diện từ công ty THACO


‘Art in Public: A to Z’ is a discussion aimed to increase awareness on what makes art ‘public’. This discussion is part of the series of public programs responding to Ly Hoàng Ly’s solo exhibition…

*

Nghệ thuật công cộng: Từ A tới Z’ là sự kiện toạ đàm nhằm tăng nhận thức của công chúng đối với nghệ thuật công cộng tại Việt Nam, thuộc chuỗi chương trình cộng đồng xung quanh triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly.