Xanh

[+link]

Tôi không tin cường quyền, kẻ ác, kẻ xảo quyệt mãi nhởn nhơ
Tôi tin vệt nắng hồng cuối ngày ửng bức tường trăm năm
Tôi không tin kẻ ăn bám và lạnh lẽo mãi phởn phơ
Tôi tin vệt nắng vàng sớm mai ruộm sóng biển triệu năm
Tôi không tin những đặt điều dối trá mãi có chốn dung thân
Tôi tin vào luồng sóng ấm của những cái nắm tay lặng im vô hạn
Tôi không tin vào những lời nói của người hoảng loạn
Tôi tin vào ánh mắt xanh tin cậy rót lên mắt không đáy


Tương lai của một cuộc đời
Tương lai của một quốc gia
Chỉ có thể dựa trên sự trung thực
Chỉ có thể dựa trên sự mẫn cảm
Chỉ có thể dựa trên sự sáng suốt

Chỉ có thể dựa trên niềm tin.
Không còn niềm tin
Là hết.


Tương lai của một cuộc đời
Tương lai của một quốc gia
Dựa trên những người dám nghĩ dám làm
Dựa trên những người dám chịu trách nhiệm với việc mình làm

Chỉ có thể dựa trên niềm tin
Không còn niềm tin
Là hết.


Thật tiếc thay cho kẻ không nhận chân được ai thực là bạn ai giả làm bạn
Thật tiếc thay cho kẻ sợ bạo cường
Thật tiếc thay cho kẻ sợ bị cười chê mà phải sống giả dối bội tín
Thật tiếc thay cho kẻ dễ dàng bị thao túng bởi phường xảo trá giả danh chiến hữu trung trực ái nghĩa
Thật tiếc thay cho kẻ sống trên niềm tin của mọi người.
Thật tiếc thay cho kẻ trên vạn người mà tin dùng tiểu nhân lấy tiểu nhân làm trọng
Thật tiếc thay!


Tôi tin vệt nắng hồng cuối ngày ửng bức tường trăm năm.
Tôi tin vệt nắng vàng sớm mai ruộm sóng biển triệu năm.
Tôi tin vào luồng sóng ấm của những cái nắm tay lặng im vô hạn.
Tôi tin vào ánh mắt xanh tin cậy rót lên không đáy
bầu trời


cả bầu trời này
xanh cho mỗi tôi nhìn
cả bầu trời này
đang nhìn tôi xanh xao

chỉ có thể
lảm nhảm
một mình

Ly Hoàng Ly – 6/5/2016