Video of event – ‘Art in Public: A to Z’

[+link]


Diễn giả | Speakers: Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Thế Thanh, Ly Hoàng Ly và Đỗ Minh Tâm – đại diện từ công ty THACO


What is public art? How can such an artwork relate to the public space in which it is located? What does it mean to create art for, and in, public space today? Is it still relevant, or enough, to just plant a static mass in a designated communal zone and assume it will enter into a public imagination that is discussed and remembered?

*

Nghệ thuật công cộng là gì? Một tác phẩm nghệ thuật công cộng liên quan thế nào tới không gian nơi nó hiện hữu? Ý nghĩa của việc sáng tạo nghệ thuật cho và trong không gian công cộng, tại thời điểm hiện tại, đã thay đổi như thế nào? Liệu có còn phù hợp nữa không – khi chỉ đơn giản đặt một cấu trúc tĩnh và có kích thước lớn tại địa điểm công cộng, và hi vọng rằng nó sẽ tham gia và tồn tại trong trí tưởng tượng của cộng đồng, sẽ được cộng đồng bàn luận và ghi nhớ?…