Về đâu?

 

người thân yêu mất đi,

những phím dương cầm rời rã

nhạc túa thành nước trong xác thùng gỗ rỗng

câm hút câm

 

*

mọi thứ ghì chậm lại

nhịp thở ghì chậm lại

rồi đột nhiên tăng tốc

rồi lại ghì chậm lại

rồi tăng tốc

 

*

vũ điệu gì vậy

vũ điệu tan rã xiết riết óc tim

cho đến khi thân văng khỏi hồn

 

*

những phím trắng đen văng khỏi chiếc dương cầm

tình yêu xổ chảy lênh láng mặt sàn

 

*

túa đi đâu

 

*

tuôn về đâu

 

LHL – 6.2020