Tác phẩm nghệ thuật làm từ 12 khối thép của Ly Hoàng Ly

báo Thanh Niên

[+link video]

12 khối thép sáng loáng, thiết kế tinh xảo, đặt khít chồng lên nhau với trọng lượng 21 tấn, cao 3,8m, rộng 6,9m và dài 7,2 m là kích thước của “Thuyền nhà Thuyền 2017” – một tác phẩm nghệ thuật vì cộng đồng của Ly Hoàng Ly…