“Bồ câu thủ thỉ” của Ly Hoàng Ly

SOI

 

[+link] 

SOI: Mời các bạn đọc một bài thơ mới và bất ngờ của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly. Hoàng Ly lúc nào cũng thế: nữ tính và quyết liệt.

 

BỒ CÂU THỦ THỈ

 

Sáng, vẫn còn rúc trong lá cây,
bồ câu vợ thủ thỉ với bồ câu chồng:

“Anh yêu,
Nếu anh chết đi
Những người thân của anh sẽ nhớ anh 10 đêm
Những người bạn của anh sẽ nhớ anh 1 ngày

Dù anh là tổng thống
kẻ cướp
hay thiên tài

Nếu anh chết đi,
Nắng sớm vẫn mơn bầu trời sáng nay
Sương đêm qua dệt hương khói
Bảng cáo phó là tờ giấy kết hôn giữa anh và vĩnh viễn tương lai.

Cuộc đời anh trải bao trang giấy
Một mồi lửa tiêu tan
Anh chết đi,
Trăm vạn sinh linh đang bừng nở hàng giây

Anh yêu,
Hãy nhìn ra khơi
Dàn khoan ai cắm sưng nước biển Đông
Nhổ nó lên đi anh, rồi hãy chết.

Những người thân của anh sẽ khóc anh 10 ngày
Những người bạn của anh sẽ khóc anh 1 đêm
rồi thôi
Bảng cáo phó – kết hôn giữa anh với tương lai cũng không đảm bảo cho xác thịt linh hồn anh an lạc

Nhưng em không muốn nhìn biển Đông sưng tấy
Trước khi chết,
Anh có nhổ giàn khoan ấy,
vì em?

Em chưa từng cần đến một tờ kết hôn
để chứng minh hạnh phúc
Em cũng sẽ không bao giờ cần đến bảng cáo phó
để ghi một đời ai
Nhưng em cần
không ung quá khứ – tấy hiện tại – lở tương lai

Hãy vì em, nhổ giàn khoan đó ra đi anh, rồi hãy chết.
Em sẽ hoà cùng muôn nắng,
ôm ấp vạn sinh linh sống dậy từ anh.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *