Radix

[+link]

Exhibited
+ A Pocket Dictionary of Nha San – Nhà Sàn Collective, Hanoi, Vietnam

Etching on Paper

This is a part of “Radix”, an ongoing project including: etching, painting, video installation and performance

*

Bản khắc ảnh

Đây là một phần của dự án đang phát triển “Radix” (tạm dịch : Rễ ) bao gồm tranh khắc, tranh vẽ, sắp đặt video và trình diễn