Những ấn tượng rap và sắp đặt trên hai màu đen trắng

Nguyễn Thụy Kha – báo Văn Nghệ

[+link]

Đúng 6 năm sau khi ấn hành tập thơ đầu “Cỏ trắng”, Ly Hoàng Ly tiếp tục cho ra đời tập thơ thứ hai mang cái tên là lạ: “Lô Lô”. Thoạt đọc cụm từ này, người ta hay liên tưởng tới tên một dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Cũng có người lại nghĩ rằng Lô Lô là thói quen gọi nhanh qua điện thoại, biến âm từ Alô!Alô như muốn thông báo với cuộc đời một tín hiệu thẩm mỹ mới bằng thơ. Nhưng khi đọc bài thơ mang chính tên Lô Lô trong tập thơ thì ta lại có cảm giác đó là một cuộc trình diễn hào phóng cảm giác bằng cách cuốn lô, nó như những chiếc lô cuốn tóc đầy trên đầu một cô gái đang được hiệu làm tóc thực hiện. Song nếu ta nhận ra ở tập thơ những ấn tượng rap và sắp đặt trên hai màu đen trắng thì Lô Lô chính là một âm mẫu kiểu như âm mẫu la, để hát tập thơ lên bằng cảm xúc của chính mình…