Mộng du

[+link]

Có bông hoa trắng nhỏ
Khẽ đậu lòng bàn tay
Môi ta chưa kịp chạm
Gió đã cuốn đi rồi…

Có vì sao rất nhỏ
Khẽ rơi xuống vòm trời
Mắt ta chưa kịp soi
Mây đã giăng kín lối

Hai bàn tay che mặt
Ta mộng du trên đồi

LHL 9/2013