Lứt

[+link]

Phủ lớp bột lên tay
Nắm chặt mùa đông
Nắm chặt

Chiên xù nước mắt
Nhai giòn môi đắng
Nhai giòn

Muối mè
Gạo lứt
Tựa vào thành tủ lạnh
Nghĩ về sơn hào hải vị

Gạo lứt
Muối mè
Vuốt cơ thể mùa đông
Ướp ngọt môi

Tựa vào thành tủ lạnh.
Chỉ có thể cười.

LHL 12/2014