I Make Myself a Rock to Experience Geopolitical Issues / Tôi là đá

‘I Make Myself A Rock to Experience Geopolitical Issues’

exhibited

+ 2012: Open Studio – Base Space . The School of The Art Institute of Chicago.

+ 2013: MFA Show – Sullivan Gallery . The School of The Art Institute of Chicago.

+ 2017: A Solo Exhibition by Ly Hoàng Ly – THE FACTORY Contemporary Arts Centre, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017 [+link]

video performance 2012: 10’, on loop, ed. 2 + 1 AP


‘Tôi làm đá tảng trải nghiệm vấn đề địa chính trị’

 

trình diễn và triển lãm:

+ 2012: Open Studio – Base Space . The School of The Art Institute of Chicago.

+ 2013: MFA Show – Sullivan Gallery . The School of The Art Institute of Chicago.

+ 2017: A Solo Exhibition by Ly Hoàng Ly – THE FACTORY Contemporary Arts Centre, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017 [+link]

video performance 2012: 10’, chạy lặp lại, 2 phiên bản + 1 bản nghệ sĩ