Exhibitions Opening at The Factory Contemporary Arts Centre

[+link]

Thank you for joining us the openings of two exhibitions by artist Đạt Vũ and Ly Hoàng Ly last Thursday (10/8) at The Factory Contemporary Arts Centre…

*

Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi khai mạc của hai triển lãm của nghệ sĩ Đạt Vũ và nghệ sĩ Ly Hoàng Ly vào tối thứ Năm (10/8) vừa qua tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *