Acknowledgement

The public sculpture ‘boat home boat’ by visual artist Ly Hoang Ly is fabricated by Chu Lai Trường Hải Mechanical Engineering Company Limited.

Assistant: Architect Bùi Thị Mỹ Tuyền

Technical and logistic expertise and support from: architect Hồ Đình Chiêu; engineer Ngô Văn Tuấn; engineer Nguyễn Xuân Nghĩa and all others at THACO Trường Hải Auto Corporation.

The work was finalized by the artist’s budget with the generous co-sponsorship by Bio-chem International J.S. Company Ltd., Chi Anh Med Tech Co., Ltd, VIANCO Vietnam Spices, The Five & Partners architecture firm, Flexible World Company Limited and the media support by Người Đô Thị magazine.

*

Tác phẩm điêu khắc công cộng ‘thuyền nhà thuyền’ của nghệ sĩ thị giác Ly Hoàng Ly được sản xuất bởi Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Chu Lai – Trường Hải, dưới sự giám sát của nghệ sĩ.

Trợ lý: Kiến trúc sư Bùi Thị Mỹ Tuyền

Cùng sự tham vấn về kết cấu và vận chuyển từ: Kiến trúc sư Hồ Đình Chiêu, kĩ sư Ngô Văn Tuấn, kĩ sư Nguyễn Xuân Nghĩa cùng các kĩ sư của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải THACO.

Tác phẩm được thực hiện bằng ngân sách của nghệ sĩ cùng một phần tài trợ từ Công ty CP Sinh hoá Quốc tế Bio-chem, Công ty TNHH Công nghệ Y học Chí Anh, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Việt Ấn VIANCO, Công ty TNHH Thế giới Linh hoạt, Công ty The Five & Partners và sự hỗ trợ truyền thông từ Tạp chí Người Đô Thị.