boat home boat [artist’s book]

_
thuyền nhà thuyền [sách]

‘boat home boat’

2012 – on-going
wood, silkscreen printing on
paper
cover box: 25cm(l) x 18cm(w) x 4cm(h) / book: 3m(l) x 13cm(w)
unlimited edition

exhibited 

+ Zonas Grises – Museo de Antioquia, Colombia – Nov 2016 – Jan 2017 [+link]

+ Vietnam Eye – Casa Italia, Hanoi, Vietnam – Nov 2016 to Jan 2017 [+link]

+ Vietnam Eye – START Art Fair, Saatchi Gallery, London, UK – Sep 2017 [+link]

+ A Solo Exhibition by Ly Hoàng Ly – THE FACTORY Contemporary Arts Centre, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017 [+link]

collections

Museo de Antioquia, Colombia 

+ Kamel Lazaar Foundation

 


“At sea [water], in the midst of a violent storm, a means of transportation [the boat] could also become a place that provides safety. Within the parameters of their supposedly safe homes [the house], those ashore may have to endure feelings of anxiety and unsettlement, or find themselves entangled. Depending on where one locates their mind, they may find themselves saved by or trapped in a boat or a home”, Ly Hoàng Ly explains [parentheses of the curator, Bill Nguyễn]. It is these three symbols of water, boat and house that form the visual foundation upon which all the work in this exhibition is built.

an excerpt from curatorial essay – Bill Nguyễn

*

‘thuyền nhà thuyền’

2012 – vẫn tiếp tục
gỗ, in lụa trên giấy
hộp: 25cm(d) x 18cm(r) x 4cm(c) / sách: 3m(d) x 13cm(r)
không giới hạn phiên bản


“Giữa biển khơi [nước] và tàn bạo bão giông, một phương tiện chuyên chở [con thuyền] dù có tả tơi cũng có thể trở thành nơi bao bọc che chở, cho ta bám víu nương tựa. Mặt khác, ta cũng có thể phải chịu đựng những cơn bão tâm lý, cảm giác mất cân bằng, tình trạng bấp bênh, kẹt mắc trong những mối ràng trong chính tổ ấm ta coi là nơi an toàn [ngôi nhà]. Tuỳ thuộc tâm thế của một người vào từng thời điểm nhất định, mà người ấy có thể thấy mình đang an ấm hay đang mắc kẹt trong một con thuyền hay một ngôi nhà”, Ly Hoàng Ly lý giải [nội dung trong ngoặc do Bill Nguyễn chú thích]. Ba biểu tượng – nước, thuyền và nhà – là những yếu tố hình thành nền tảng thị giác của triển lãm, mà trên đó các tác phẩm được xây dựng.

Bill Nguyễn

 

[+link Book Exhibition “Vietnam Eye: Contemporary Vietnamese Art”]

[+link Exhibition “Vietnam Eye” in London]