Ashes

_
Tro

‘Ashes’

2017
digital print on aluminium
22 cm x 30cm, unique
(available in other sizes)

exhibited

+ A Solo Exhibition by Ly Hoàng Ly – THE FACTORY Contemporary Arts Centre, HCMC, Vietnam – Aug to Sep 2017 [+link]


‘Tro’

2017
in kĩ thuật số trên nhôm
22cm x 30cm, độc bản
(tác phẩm cũng được sáng tác ở các kích thước khác)