Art tour
with Ly Hoàng Ly and Bill Nguyễn

[+link]

 

From the seed of an idea, to one of the most ambitious exhibitions. From sketches, technical drawings and prototypes, to multiple bodies of artworks that are both stimulating in their visuals and critical in their ideas. From the dream of one artist, to the belief and collaboration of a collective of experts from different fields over the last 6 years. What are the motivations that have pushed, the obstacles that have challenged, and the fires that have inspired Ly Hoàng Ly’s first solo exhibition in Vietnam?

*

Từ ‘hạt’ ý tưởng đơn lẻ, tới một trong những triển lãm tham vọng nhất từ trước tới giờ. Từ những phác thảo, bản vẽ kỹ thuật, thử nghiệm chất liệu, tới chuỗi tác phẩm hoàn thiện, phong phú và kích thích trong cả tư duy lẫn thị giác. Từ một cá nhân nghệ sĩ, tới niềm tin và sự đồng lòng của cả một tập thể các chuyên gia từ các nghành nghề khác nhau, liên tục lao động trong suốt 6 năm qua. Điều gì là động lực thúc đẩy, là thử thách vượt khó, là năng lượng tiếp lửa cho triển lãm cá nhân đầu tiên của Ly Hoàng Ly tại Việt Nam?