An overview of ‘0395A.ĐC’ – A solo exhibition by Ly Hoàng Ly


Here is an overview of Ly Hoàng Ly’s solo exhibition, on view at The Factory Contemporary Arts Centre from 10 August to 17 September 2017. This is also the most comprehensive presentation of her work to date, as part of her on-going project ‘0395A.ĐC’.

*

Mời quý vị và các bạn yêu mến nghệ thuật cùng xem qua toàn cảnh triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Ly Hoàng Ly, đã diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory từ ngày 10 tháng Tám đến ngày 17 tháng Chín 2017. Triển lãm này cũng là lần trình hiện mang tính bao quát nhất về thực hành của Ly Hoàng Ly, nằm trong khuôn khổ dự án vẫn đang tiếp diễn của cô, mang tựa ‘0395A.ĐC’.

“A SOLO EXHIBITION 2017 BY LY HOANG LY” ART TOUR from Ly Hoang on Vimeo.

Your email address will not be published. Required fields are marked *